Namen vsake spletne trgovine je prodaja. Z uporabo preverjenih postopkov poskrbimo, da bo vaša spletna trgovina uporabnikom všeč in jih bo hkrati prepričala o nakupu produkta. Svoj potencial bo dosegla samo, če bo tehnično, oblikovno in vsebinsko dokončana. Pri izdelavi spletne trgovine bomo brezpogojno poskrbeli za vse to.

Iščete rezultate? Naš pristop.


1. Analiza in načrtovanje

Od pogovora z naročnikom do podrobne analize trenutnega stanja, trga in konkurence – vztrajamo pri izdelavi natančnega in skrbno dodelanega načrta razvoja spletne trgovine. Tako poskrbimo, da bodo vsi koraki izdelave spletne strani v skladu z vašimi cilji in bodo pozitivno prispevali k odločitvi kupcev za nakup vašega produkta.

2. Oblikovanje

Obiskovalec spletne strani si ustvari mnenje o vaši znamki v manj kot 0.2 sekunde! Prvi vtis je v 94 % povezan z dizajnom. Prav zato je oblikovanje ključni del tudi pri izdelavi spletne trgovine. Tega se zavedamo in zato poskrbimo za to, da izdelamo dizajn, ki bo uporabnika že ob prvem pogledu prepričal o kvaliteti vaših produktov. Na vseh napravah.

3. Razvoj

Ker gre pri spletnih trgovinah za finančne transakcije, je tehnična brezhibnost izvedbe samoumevna. Uporabljamo tehnologije, ki so učinkovite in zanesljive. Dodatno poskrbimo, da bo upravljanje spletne trgovino enostavno, da boste lahko, ko vam predamo ključ do vaše spletne trgovine, samostojno in brez težav sami urejali ter ažurirali ponudbo na vaši spletni strani.

4. Vzdrževanje in optimizacija

Po končani izdelavi pazimo, da spletna trgovina deluje tako, kot mora. Spremljamo obnašanje uporabnikov in na podlagi analiz spletno trgovino nadgrajujemo. S strokovno spletno optimizacijo pa poskrbimo za rast vaše spletne trgovine in s tem povečanje prodaje.

Zanimivo. To potrebujem.
Kako do vrhunske spletne trgovine