Spletne aplikacije omogočajo učinkovito nagovarjanje in komunikacijo s ciljnimi skupinami, hkrati pa poenostavijo digitalizacijo in sistematizacijo pridobljenih podatkov. Poglavitna elementa, ki odločata o nakupu ali najemu aplikacije, sta čas, ki ga naročnik prihrani pri urejanju pridobljenih podatkov, in kakovostna predstavitev želenih produktov ali storitev.


1. Aplikacije, namenjene vnosu podatkov

Promocije, prodajne aktivnosti, pospeševanje prodaje. Spletne aplikacije v kombinaciji s tabličnim računalnikom vam omogočajo enostaven in hiter vnos želenih podatkov. Možnost digitalnega podpisa olajša pravne ovire ponovne uporabe kontaktov. Podatki se shranjujejo samodejno in se istočasno sinhronizirajo v vnaprej določenih podatkovnih bazah. Brez tiska in s popolnim nadzorom nad delom.

Zanimivo. To potrebujem.

2. Predstavitvene aplikacije

Izberite napreden način, kako produkt ali storitev predstaviti ciljni skupini. Interaktivnost in fleksibilnost aplikacije omogočata hitrejše razumevanje in pravočasno podajanje informacij. Spletne predstavitvene aplikacije so odlične za predstavitev točno določenega produkta ali storitve.

Zanimivo. To potrebujem.
Spletne aplikacije po meri