Strategije

Ponudba na trgu digitalnih medijev je zelo velika in pogosto slabo segmentirana, kar pri naročnikih povzroča zmedo ter dvom.
Na podlagi vaših pričakovanj vam lahko pomagamo oblikovati strategijo in raziskati možnosti medijskega zakupa, ki bo prilagojen vašemu podjetju.
Pridobljene podatke bomo združili v pregledna poročila o uspešnosti in tako boste imeli popoln vpogled v transparentno porabo vašega proračuna.
Imamo dostop do daljšega seznama kakovostnih medijskih kontaktov, izkušnje z medijskim načrtovanjem za skoraj sto podjetij po celotni Sloveniji, jugovzhodni Evropi in širše. Sestavljena strategija predstavljanja izdelkov/storitev vam omogoča, da racionalizirate svoje trženje skozi vse digitalne kanale. Naše dolgoletne izkušnje na področju digitalnega marketinga in analitike ter vpogled v razvoj medijskega prostora skozi čas so recept do odličnih rezultatov.

Prave izdelke/storitve boste odslej promovirali le na pravih in najbolj učinkovitih kanalih!

Na začetku sodelovanja boste dobili projektnega vodjo, ki bo vezni člen med vami in našo strokovno ekipo s področja medijskega zakupa, spletnega marketinga, tehnologij, oblikovanja. Ti profili bodo na podlagi svojih strokovnih znanj in večletnih izkušenj oblikovali strategijo za digitalni marketing, ki bo temeljila na vaših specifičnih potrebah, ciljih in pogojih. Ker vemo, da je po odlični strategiji pomembno dosegati odlične rezultate, je za to nujen korak beleženja statistik. Po želji boste lahko aktivno opazovali ali sodelovali pri tekočih oglaševalskih akcijah, potrjevanju vsebinskih in vizualnih izdelkov in prilagajali oziroma optimizirali strategijo skupaj z nami. Do vas bomo dostavili le najnujnejše, da se boste lahko nemoteno posvečali svoji primarni dejavnosti.

Postavljanje medijske strategije sestoji iz naslednjih petih gradnikov:

  • Analiza – Analiza vaših dosedanjih medijskih naložb in načinov, ki bodo učinkovali za vaš ciljni trg. Pregled celotnega digitalnega trga in ocena potenciala vseh medijev, z upoštevanjem vaših zahtev.
  • Transparentno naročanje - Ko je medijska strategija definirana in usklajena, nam lahko za sodelovanje pri projektu posredujete lastna priporočila. Poskrbimo za pogajalski proces in za izvedbo naročila za vaše podjetje.
  • Optimizacija - Da bi zagotovili kar največjo učinkovitost kampanj, si moramo nenehno prizadevati za njihovo optimizacijo. To pomeni, da bodo vaše naložbe s časom še učinkovitejše, tako finančno kot tudi po učinku oziroma izplenu.
  • Spremljanje - Vsako naložbo je treba redno spremljati z enim ali z več orodji. Tako lahko objektivno nadziramo in nadzirate naložbe v posamezne kanale ter spremljate številke o učinkovitosti.
  • Upravljanje - Skrbimo za upravljanje vseh elementov na oglaševalskih in drugih uporabniških računih ter naročniku zagotavljamo nenehen in jasen pregled.
Zanimivo. To potrebujem.